Witamy na stronach firmy GEPEX z Wodzisławia Śląskiego...

Oferta dla przemysłu obejmuje:

  • zagospodarowywanie odpadów
  • projektowanie w zakresie przeróbki mechanicznej minerałów (węgla), w szczególności obiegów wodno-mułowych
  • projektowanie i wykonawstwo instalacji podsadzkowych

Od początku działalności zajmujemy się technologiami zagospodarowania odpadów przemysłowych, w szczególności odpadów powstających w procesach mechanicznej przeróbki kopalin (węgla, rud, etc.). W połączeniu z innymi substancjami odpadowymi (np. popioły) oraz indywidulanie dobieranymi stabilizatorami możliwe jest uzyskanie mieszaniny samozestalającej, która z powodzenien może być stosowana w procesach podsadzania podziemnych pustek oraz wypełniania deformacji powierzchniowych.

Podstawowy rodzaj mieszaniny samozestalającej uzyskuje się na bazie odpadu flotacyjnego i pyłów, natomiast wraz z rozwojem firmy, technolgia zagospodarowania objęła rownież inne odpady, w tym zawierające azbest oraz metale ciężkie.

Samodzielnie spółka "GEPEX" od 1992 roku opracowywała koncepcje, wykonała pełną dokumentację techniczną oraz dostarczyła niezbędne urządzenia instalacji gospodarczego wykorzystania odpadów flotacyjnych pod ziemią dla szeregu kopalń w Republice Czeskiej oraz w Polsce.

Lista zrealizowanych prac

W roku 2001 firma "GEPEX" opracowała mieszaninę samozestalającą pod nazwą REKONSOLIDAT G-3, w której zawarty jest komponent powstały ze zneutralizowanych odpadów zawierających azbest. Projekt na 50-tych światowych Targach Wynalazczości i Nowych Technik w Brukseli "SALON BRUSSELS EUREKA 2001" został nagrodzony złotym medalem. "REKONSOLIDAT G-3" został również nagrodzony medalem na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych "INTARG" w Katowicach w roku 2002, natomiast firmę "GEPEX" uhonorowano przez jury konkursu tytułem "Lidera Innowacji". Ponadto Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych nagrodził firmę dyplomem uznania za opracowanie tegoż projektu.

         
©1992-2006 Gepex Sp. z o.o. Licznik odwiedzin